Försämrad arbetsmiljö för många vårdanställda

Arbetsmiljön för många vårdanställda i Stockholms län har försämrats de senaste åren. Enligt Landstingets egen statistik mår dock allt fler allt bättre och sjukskrivningarna minskar stadigt. Men både Vårdförbundet och Stockholms Läkarförening anser att den bilden inte stämmer med verkligheten.

Bakom Landstingets årliga hälsostatistik för de anställda döljer sig en ofta ganska komplicerad verklighet.

Siffrorna för 2005 ger överlag en bild av att att läget i Stockholms läns landsting blir allt bättre. Personalbristen minskar, samtidigt som sjukskrivningstalen går ner - förra året till i genomsnitt drygt 21 dagar mot 23 året innan.

Men inom vissa speciella yrkesgrupper är det allstå fortfarande stor brist  på personal - främst för att Landstinget inte anser sig kunna betala tillräckligt hög lön.

Till det som inte syns i statistiken hör effekten av effektiviseringar, ofta kallade smygnerskärningar, på många håll.

På Jenny Larssons arbetsplats, på kirurgen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, har de anställda till exempel reagerat på planer på ändrad schemaläggning.

Det handlar om så kallad överlappningstid, där dag- och kvällspersonal överlappar varandra för att få rapport. Den tiden handlar mycket om kompentsutveckling, och att ha tid till att sitta ner och fika och prata en stund. Den här tiden vill arbetsgivaren minska. Det skulle kunna leda till en ökad stress och skulle kunna påverka patientsäkerheten säger Jenny Larsson till Radio Stockholm.