Stökig miljö för landets 11-åringar

Nio tusen av landets elvaåringar har någon gång känt sig mobbade i skolan och var tredje elev tycker att ljudnivån är för hög, det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort.

Snabba fötter i gymnastikskor springer över stentrappan och ut på skolgården. Det är förmiddagsrast på Släbroskolan i Nyköping, och fotboll, hopprep och andra utelekar är i sikte.

Landets 11 åringar trivs oftast i sin skola och känner sig trygga, visar en undersökning som arbetsmiljöverket gjort. Men i samma undersökning finns några siffror som verket vill uppmärksamma. Det visar sig att 27 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna någon gång blivit slagna eller sparkade i skolan och att så många som omräknat till hela gruppen 11 åringar 9000 elever någon gång känt sig mobbade.
– Det här är någonting som skolorna verkligen tar till sig, de här siffrorna, för de är ganska höga, och börjar titta på vad som ligger bakom siffrorna, säger Marie Norell, som är sakkunnig på arbetsmiljöverket.

En annan sak som undersökningen av 11- åringars skolarbetsmiljö visar är att det ofta är svårt att få arbetsro för eleverna. Något som Amanda Lindström i klass 5 b på Släbroskolan känner igen sig i.
– I höstas var det mycket jobbigt, en del bara skrek rätt ut och var lite elaka. Vi har försökt få det bättre till nu i vår och det har det blivit, säger hon. Nu har man rett upp dom problemen i klassen och arbetsron är betydligt bättre.

Marie Norell på Arbetsmiljöverket tror att det här med den stökiga arbetsmiljön har med dom ofta gammeldags lokalerna att göra.
– Många skolor är ju bygga för den gamla tidens pedagogik, och de passar inte riktigt för den nya pedagogiken, menar hon.

Malin Marcko
malin.marcko@sr.se