Eldningsförbudet upphävt i Kronoberg

Det generella eldningsförbud som gällt för Kronobergs län sedan i torsdags i förra veckan har nu upphävts.

Det är nattens och morgonens regn som gjort att den akuta brandrisken har minskat, och eftersom svalare väder med mer nederbörd är att vänta de kommande dagarna bedömer länsstyrelsen att det inte längre är nödvändigt med ett eldningsförbud.