Samevalet upphävs

Riksdagens valprövningsnämnd beslutade på onsdagen att upphäva valet till Sametinget sedan det överklagats av partierna Renägareförbundet och Jakt- och fiskesamerna.
Sametingets valnämnd gjorde flera fel, vilket kan ha påverkat valutgången, anser valprövningsnämnden. När omvalet kan ske är oklart. Ordföranden i Sametingets valnämnd är förvånad över beslutet att upphäva valet, men hoppas på ett omval före årsskiftet.