Nästan 190 000 kronor till Högskolan

Högskolan på Gotland har fått nära 190 000 kronor till två student- och lärarutbytesprojekt tillsammans med lärosäten i utvecklingsländer.

Det är Internationella Programkontoret som beslutat om fördelningen av pengar till drygt 200 olika projekt och man hoppas att utbytena ska ge långsiktiga positiva effekter både i utvecklingsländerna och i Sverige.