Språket den 16 maj Gymnasieelever väljer japanska och spanska - inte tyska

Vad påverkar gymnasieelevernas val av språk? I denna veckas program besöker vi Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg och möter elever som berättar om hur intresse för den japanska populärkulturen, med tv-spel och manga, fått dem att vilja studera japanska. De berättar också om taktikval i studierna. Att studera språk på en högre nivå kräver större studieinsats än att påbörja ett nytt språk eller rentav välja lättare kortkurser - för att samla så höga betyg och många poäng som möjligt väljer man lättare kurser.
Eva Engdell vid myndigheten för skolutveckling berättar om de senaste årens utveckling: för fem år sedan valde 40% av elever tyska som andra främmande språk (efter engelskan),  franska kom på andra plats med 24 % och spanska valdes av 14%. Idag leder spanska med 34%,  tyska lästes av 27% och franska av 18%. Eva Engdell berättar att man undersökt orsakerna bakom elevernas språkval och funnits att ländernas framtoning i medias har betydelse. Efter Berlinmurens fall ökade intresset för tyska, för att sedan falla igen.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar språkfrågor från lyssnarna. Det handlar om homonymer (ord som ser likadana ut men har olika betydelse), tonspråk, finsk brytning, att ö och u ofta får liknande uttal och vad som kan göras åt detta, fel uttal av orden anrikning och kora, uttal och stavning av fåtölj – som överraskande ofta stavas ”fotölj”.