Risk för Hiv-epidemi i Stockholm

Risken är stor att en HIV-epidemi håller på att sprida sig bland sprutnarkomaner i Stockholm. Hittills i år har 25 nya fall registrerats, vilket kan jämföras med att det under de sex senaste åren har rapporteras som mest 19 fall per år i hela landet, skriver Aftonbladet.
Stefan Lindbäck på Infektionskliniken i Huddinge tror att epidemin sannolikt är mer omfattande än man trott och kräver därför att man nu börjar masstesta missbrukare.