Rättegång väntar Röda Khmerer

I Kambodia togs på onsdagen ytterligare ett steg mot en rättegång mot de forna ledarna för de röda khmererna. Ett nästan enhälligt parlament röstade för ett lagförslag som ska utgöra grunden för rättegång, och som nu ska godkännas av senaten och lagrådet innan det godkänns av kung Sihanouk.
Röda khmererna misstänks ha orsakat 1,7 miljoner människors död. FN och Kambodia enades i april förra året om att ledarna skulle inför rätta i Kambodia.