Nya stadgar för försalmlings stiftelser

Barnarps församling utanför Jönköping vill ändra stadgarna för fem välgörande stiftelser, så att inte bara avkastningen utan också kapitalet ska få användas till verksamheten.

Man ansöker nu hos Kammarkollegiet om att få göra en sådan ändring. Anledningen är att stiftelsernas kapital är så litet att avkastningen inte räcker till.

Totalt omfattar de här fem fonderna i Barnarp 159.000 kronor.