Kampanj för behöriga lärare

Det finns för många lärare utan lärarutbildning och för många lärare utan kompetens i sitt undervisningsämne. Det är två stora problem i dagens skolor enligt lärarfacken som nu driver en kampanj för att få politikerna att uppmärksamma frågan.