Skillnader i hur skolor hanterar politiska partier

Det finns en del skillnader i den praxis som skolor i Västmanland tillämpar när det gäller hur man hanterar politiska partier som vill besöka skolorna.

Det visar en rundringning som P4 Västmanland har gjort.

Rektorn på Centralskolan i Norberg säger till P4 Västmanland att Nationaldemokraterna inte är välkomna till skolan. Det här beslutet beror på att de brutit mot gällande regler genom att sprida klisterlappar som propaganda på skolan.

Vasagymnasiet i Arboga har än så länge inte fått någon förfrågan från Nationaldemokraterna men principen är enligt rektorn att man behandlar alla partier lika. Innan partiet kommer till skolan vill man dock veta vilken typ av information man kommer att gå ut med och den informationen får inte kränka nån. Dessutom skulle frågan också tas upp i en samverkansgrupp mot mobbning och främlingsfientlighet i de kommunala skolorna så att alla kunde tillämpa samma principer.

På Kungsängskolan i Sala säger rektorn att man där till-lämpar principen att alla sju riksdagpartier får komma till skolan. Att man drar den gränsen beror enligt rektorn på att lärarna i samhällskunskap inte hinner med mer. Man vill på det här sättet också undvika diskussionerna om yttrandefrihet. Man påpekar också att Feminstiskt initiativ, FI och Junilistan ”offras på det här altaret” som rektorn utrycker det.

Och samma sak gäller i Västerås. Enligt gymansierektorn på Wenströmska gymnaiset tilllämpar man samma pricip i hela kommunen och det är att partier som finns representerade i kommunfullmäktige eller i riksdagen får komma till skolan.

På Kantzowska gymansiet i Hallstahammar följer man däremot en annan princip. Till Kantzowska är välkomna de partier som är representerade i kommunfullmäktige.