Fånge fick 100 permissioner

Efter polismorden i Malexander skärpte Kriminalvårdsstyrelsen reglerna för permissioner.
Förra året minskade också antalet beviljade permissioner kraftigt. Ändå har en av landets grövsta brottslingar under de senaste 15 månaderna beviljats över 100 ledigheter. Mannen har också fått frigång under flera månader. Ulf Kjellsson, som är chef för anstalten Beateberg söder om Stockholm där mannen sitter, anser att det handlar om ett mycket speciellt fall och att både frigången och permissionerna är ett led i mannens frigivningsplan.