Gulfsyndromet en engångsföreteelse

Soldater som kommer hem från Irak har inte i nån större utsträckning såna symtom som tidigare hemvändare från Kuwait och Gulfkriget hade.

Det så kallade Gulfsyndromet gav bland annat andingssvårigheter, nervskador och minnesstörningar. Men ännu så länge kan vi inte se något Irakkrigssyndrom från det senare kriget säger Simon Wesseley, brittisk militärhälsoforskare som kartlagt hälsan hos drygt 3600 Iraksoldater och jämfört med Kuwaitkrigssoldater.

Bägge soldatgrupperna har kommit i kontakt med utarmat uran och bekämpningsmedel så det kan inte vara orsaken till Gulfsyndromet. Men något som skiljer mellan krigen är vilka vacciner soldaterna fick och med vilket tidsmellanrum, enligt Wesseley.

Källa:The Lancet