Lärarbrist i Västervik

Västerviks kommun har återigen svårt att tillsätta alla lärartjänster med behörig personal. I Kalmar län i övrigt tycks inte lärarbristen vara något stort problem. Staffan Erlansson som är rektor för Västerviks Gymnasium berättar att man ska försöka få lärarkandidater från Högskolan i Kalmar att söka sig till Västervik för att på lång sikt göra något åt problemet.