Statligt miljöstöd till inlandskommuner

Sorsele, Storuman och Vilhelmina få statliga pengar för att minska miljöpåverkan av transporter och andra miljöpåverkande verksamheter.

Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner får sammanlagt 3,4 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att minska klimatpåverkan.

Pengarna skall användas till att exempelvis miljöanpassa transporter och investera i fjärrvärme.

Det ska minska utsläppen av växthusgaser med 970 ton om året, och det motsvarar utsläppen från cirka 340 bilar.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten vill få fler kommuner att söka bidrag och minska utsläppen och växthuseffekten. Därför ordnas en konferens, den 18 maj, för alla kommuner i regionen.