LKAB nekar ersättning vid skada

Villaägarna på elevhemsområdet i Malmberget där drygt 160 villor ska flyttas eller rivas är får ingen ersättning från flyttfirman om skador uppstår under flytten. LKAB är heller inte villig att betala något. Villaägarna har därför engagerat en jurist.

Många av husen är byggda på 60- och 70 talet vilket gör att åldersavdraget blir stort och ersättning för skador uteblir. LKAB som är orsaken till flytten säger i dagsläget nej till att ersätta eventuella skador.

- Det finns utrymme för att förbättra buden gentemot villaägarna. Det gäller bland annat flytten av husen, säger Ulf Stenberg chefsjurist på Villaägarnas riksförbund.

LKAB orsaken

Ulf Stenberg menar vidare att eftersom LKAB är orsaken till att drygt 160 villor ska flyttas eller rivas är det rimligt att dom också betalar ersättning för eventuella skador vid flytten.
-Vi tycker att LKAB ska betala de skador som i så fall uppkommer, säger Ulf Stenberg.

Driva ärendet vidare

LKAB:s bud för inlösen av villorna får också anmärkningar från Ulf Stenberg. Han anser att marknadsvärdet på husen har påverkats negativt av LKAB:S gruvverksamhet.
-LKAB borde förbättra buden på de fastigheter som ska lösas in i Malmberget, säger Ulf Stenberg.

De villaägare på elevhemsområdet i Malmberget som inte accepterar LKAB:s bud kan driva ärendet till en markanvisningsförrättning och det innebär att LKAB måste betala villaägarnas advokatkostnader.