Ja till ännu ett högt vindkraftverk i Kungsbacka

Det finns planer på ännu ett vindkraftverk i Kungsbacka kommun. En privatperson vill uppföra ett 90 meter högt vindkraftverk i Ölmevalla strax söder om Torpasjön.

Den tänkta navhöjden är 65 meter, men det blir drygt 90 meter med rotorbladen inräknade.

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav i tisdags sitt principella godkännande men även grannarna ska tillfrågas innan frågan avgörs.

Ett liknande vindkraftverk i Frillesås har redan fått bygglov, men där har Onsala rymdobservatorium överklagat eftersom man anser att det skulle störa de känsliga radioteleskopen på Råö.