Varsel på Mitthögskolan

Mitthögskolan kommer att varsla personal under hösten till följd av att det är för få sökande till många utbildningar. Upp till 100 anställda drabbas.
Till hösten kommer flera hundra kurser att ställas in på Mitthögskolan till följd av det vikande studentunderlaget. Bara de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna har upplevt en halvering av antalet sökande studenter under de senaste två åren. För teknik och naturämnena innebär det här att man går miste om minst 15 miljoner kronor inför stundande läsår. Det här får alltså till följd att Mitthögskolan nu måste skära ned på sin personal. Men än så länge vill prorektor Mats Eriksson inte säga var varslen kommer slå.