Spioneri hot mot öppenhet i forskning

Efter händelsen med den misstänkte spionen vid Lantbruksuniversitetet, SLU, i Uppsala ställs nu frågan om universiteten i framtiden kan vara lika öppna som i dag.

Under rubriken svensk forskning - värd att spionera på? hålls i dag ett seminarium. En av deltagarna är Torbjörn Fagerström prorektor på SLU:

- Vi inser plötsligt att vi är en del av ett storpolitiskt spel som åtminstone jag inte varit medveten om, säger Torbjörn Fagerström.

Nu har det också kommit fram mer om vad den ryske forskaren egentligen hade samlat in för uppgifter. Det gällde bland annat personlig information om forskarkollegor, som till exempel vilka språk de talade och vilka intressen de hade - om deras dryckesvanor, intresse för kvinnor eller om de gillade katter.

I februari i år greps den ryske gästforskaren Andrey Zamyatnin vid SLU i Uppsala. Han hade då lämnat ut och sålt personliga uppgifter om sina forskarkollegor och även stora mängder forskarhandlingar om virusforskning till Ryssland. Åklagaren misstänkte först att det handlade om spioneri men efter en tids utredning lades förundersökningen ner.

Men gästforskarens agerande väckte stor bestörtning bland kollegorna på SLU och och nu förs alltså en diskussion om öppenheten inom den akademiska världen har en baksida. Forskare men även företrädare för säkerhetspolisen kommer att delta:

- Jag hoppas och tror att den här händelsen inte ska rubba principen om öppenhet i den akademiska världen. Någonstans finns det säkert en gräns när krafter kommer att börja kräva att vi ska stänga våra universitet och bygga om dom till bunkrar men jag hoppas att vi inte alls är där än, säger Torbjörn Fagerström.