Fler klagar hos patientnämnd

Allt fler kontaktar Landstingets patientnämnd som tar upp klagomål, frågor och förslag kring vården i länet.
Sörmlands patientnämnd tog under förra året emot 715 ärenden och det är en ökning med 22% sedan året innan och även i år ökar kontakterna. Om man räknar antalet fall per tusen invånare ligger Sörmland på fjärde plats bland landets landsting, enligt Landstingsförbundet. Patientnämndens ordförande Margareta Berg är förvånad, men tror att sörmlänningar mer benägna ta kontakt och möjligen också måna om god vårdkvalitet.