Åtal efter brunnsborrning

En brunnsborrare från Värmland har åtalats för miljöbrott i Kumla.

Det var för två år sedan i samband med borrning för bergvärme som företaget släppte ut slam i en intilligande dagvattenledning som mynnar ut i en bäck. Fisk, kräftor och andra levande djur i bäcken misstänks ha tagit skada. De två män som skötte borrutrustningen klarar sig från åtal, medan deras chef har åtalats - men nekar till brott. En expert från Fiskeriverket bedömer utsläppet som mycket allvarligt.