Fler planer i Borlänge centrum

Det finns planer på att järnvägsområdet i Borlänge centrum ska fräschas upp och byggs om. I går presenterade kommunen idéer om området mellan centrum och Kupolen.

Nu rustas området runt stationen om för runt 30 miljoner kronor. Gångbron över järnvägsdiket moderniseras, den glasas in och får två utgångar på Banverkssidan. Där byggs också ett nytt torg med bland annat en busshållplats.

– Det här betyder att vi har ett program för centrum som sträcker sig från Sveatorget, via Målaregatans nya lägenheter och den nya boulevarden på Stationsgatan, säger Borlänges avgående kommunalråd, Peter Hultqvist, s.

– Det är en mycket bra förändring för Borlänge centrum som helhet. Det här är ett sätt att knyta ihop Kupolen med centrum, säger han.

Också det 40 år gamla stationshuset fräschas upp och glasas delvis in och intill stationen, mot Liljeqvistska parke,n öppnas dessutom ett kvarter för kontorsfastigheter. Förhandlingar inleds nu med både Banverket som företaget Jernhusen som äger stationshuset.