Bättre behandling inom kriminalvården

Det behövs en stor förändring inom kriminalvården i landet. Det säger Steve Ericsson, verksamhetsutvecklare inom den svenska kriminalvården. Han besökte Luleå på onsdagen, i samband med en stor konferens om kriminellas dubbeldiagnoser.

För tre år sedan presenterades den första svenska studien av psykiska funktionshinder bland intagna inom kriminalvården. Studien visade att en fjärdedel av de som sitter på kriminalvårdsanstaleter har ADHD, dvs svårt att t ex få ihop sinnesintryck och att fungera bra i röriga miljöer.

Det var Steve Ericsson själv, med en trettioårig bakgrund som chef och vårdare inom kriminalvården, som gjorde undersökningen som delvis ruskade om myndighetssverige. Detta trots att internationella studier sedan tidigare visat samma sak, att var fjärde intagen har ADHD.

Ändå görs fortfarande ingen åtskillnad mellan intagna med ADHD-problematik och andra intagna.

- Problemet är att de intagna far mer illa än de skulle behöva göra, dessutom blir de ett gissel för sin omgivning eftersom de inte fungerar i miljön, säger Steve Ericsson.

Den här stora gruppen står i det närmaste helt utan specialpsykiatrisk vård och utan behandling, trots diagnosen.

- Bland gruppen unga som döms till fängelse är antalet återfallsförbrytare högt och där finns många med den här problematiken.

I vissa grupper återfaller 80 procent till brott

och det är inte acceptabelt, anser Steve Ericsson, som menar att man skulle vinna stora samhällsekonomiska värden genom att jobba mer med de psykiska funktionshindren.