Veterinär förkastar krav från Djurskyddsmyndigheten

Jurister från Länsrätten i Mariestad besökte under onsdagen skånska Revingehed för att kunna ta ställning till tvisten mellan de skånska bönderna och Djurskyddsmyndigheten i Skara.
Tvisten gäller om 1 400 kor måste ha ligghallar eller inte.
– Djurskyddsmyndigheten har gjort ett vårdslöst jobb. Det finns inget vetenskapligt stöd för deras krav, säger veterinär Per Michanek, som kallats som sakkunnig till domstolsförhandlingen.

Beslutet av Djurskyddsmyndigheten att de 1 400 korna i lösdrift på Revingehed i Skåne måste ha ligghallar och tak över huvudet har upprört och startat en debatt om Djurskyddsmyndighetens arbete.
Ärendet har JO-anmälts och överklagats till Länsrätten.
KC Ranch som överklagat har krävt att ett studiebesök görs på platsen i Skåne för att se hur korna har det när de går ute.
Tre jurister och tre nämndemän från Länsrätten var därför på plats under onsdagen.
Veterinär Per Michanek var väldigt kritisk till Djurskyddsmyndighetens sätt att hantera det känsliga ärendet.
– Ligghallar är väldigt bra på små anläggningar där det finns ont om plats och marken blir upptrampad och blöt. Men Revingehed är så stort att ligghallar snarare ställer till problem.
Ställföreträdande generaldirektör Torsten Jakobsson på Djurskyddsmyndigheten försvarar myndighetens agerande:
– Vi har gott vetenskapligt stöd för vårt krav.
Med anledning av debatten runt korna på Revingehed har regeringen i dag gett Djurskyddsmyndigheten i uppdrag att utvärdera behovet av ligghallar för djur som går ute året om.
Regeringen vill veta hur tamdjur som går ute även vintertid ska kunna skötas utan att det tummas på djurskyddet.