Stort missnöje på länsstyrelsen

Akademiker på länsstyrelsen i Västerbotten är missnöjda och många vill lämna sitt arbete. Det visar en enkät som SACO gjort bland sina medlemmar.

Nittio procent säger att de inte har inflytande eller kan påverka verksamheten. Sjuttio procent anser att de inte har arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning.

Var fjärde svarar att de skulle lämna länsstyrelsen på direkten om de fick tillfälle.

Lars Schill, facklig förtroendeman och ordförande i länsstyrelsesektionen för SACO, säger att det är ett dystert resultat.

-Men samtidigt har vi nu konkreta siffror att utgå från i diskussionen med ledningarna, säger Lars Schill.