SMS-påminnelse succé för tandvården

Att skicka sms till patienterna med påminnelser om bokade tider har blivit en succé för folktandvården i Jönköpings län. Antalet tider där patienten uteblev minskade med 18 000, det vill säga 70 procent, under förra året. (SR Jönköping)