Försöksapor går i pension

Ett 50-tal apor på Törneby försöksdjursanläggning i Uppsala kommer att få gå i pension. Efter tolv år läggs anläggningen ned eftersom forskarna vid Uppsala universitet inte längre använder aporna.

- Jättetråkigt. Med åren blir de som ens egna husdjur, säger skötaren Olov Rosendal till Upsala Nya Tidning. Målet är nu att aporna ska få bra nya hem, och det kan innebära att en del av djuren får flytta utomlands.