Dråpförsök ger skärpt straff för huskvarnabo

En 24-åring som är bosatt i Huskvarna får sitt fängelsestraff skärpt av Svea Hovrätt. 24-åringen är dömd till försök till dråp efter en händelse i Hässelby i slutet av förra året.

24-åringen misshandlade en annan ung man med ett slagträ, så illa att mannens skalle spräcktes.

Stockholms tingsrätt dömde huskvarnabon till fem års fängelse, men Svea hovrätt skärper straffet till sex års fängelse.