Lyckad slamsugning av bäck

Läget för Storvadsbäcken i Hamrånge, som varit igenslammat av en illaluktande sörja, ser nu betydligt bättre ut.
I helgen så slamsögs bäcken och igår eftermiddag var miljöinspektören Åsa Lagergren på plats. Hon kunde konstatera att det ser mycket bättre ut nu, men att det fortfarande finns en del slam kvar i bäcken. Stora Ensos barkupplag som har orsakat slammet har tagits bort.