Just nu

Tillåt skattebefriad bärplockning till 13000

De borgerliga partierna i alliansen föreslår i skatteutskottet att bärplockning för 13000 ska vara skattefri, för att rädda näringen.

Höj gränsen för skattefria inkomster från bärplockning från 5000 kronor per år till 13 000 kronor, föreslår den borgerliga alliansen.

Med det förslaget i riksdagens skatteutskott hoppas alliansen kunna rädda årets bärplockning.

Bakgrunden är att Skatteverket slagit fast att utländska bärplockare ska anses vara anställda av de svenska företag som köper upp deras bär.

Företagen tvingas därmed att betala arbetsgivaravgifter, vilket riskerar att döda den svenska bärnäringen, hävdar folkpartiets riksdagsledamot Solveig Hellquist som står bakom förslaget.