Sjukvårdsupplysning inte för alla

På den Sjukvårdsupplysning som man kan nå via telefon finns möjligheten att få hjälp på flera språk, bland annat arabiska. Men den tjänsten finns bara på kontorstid och ett par kvällar i veckan. Det här innebär att personer som inte pratar svenska tillräckligt bra inte kan få kontakt med sjukvårdsupplysningen om de inte samtidigt har någon annan person i sin närhet som hjälpa dem.

Ralf Ansjö, medicinskt ansvarig läkare på sjukvårdsupplysningen, tycker att det vore bra om tjänsten utökades för att gälla dygnet runt men säger att felet är landstingets eftersom det är dom som bestämmer hur omfattande språkhjälpen ska vara.

Den flerspråkiga sjukvårdsupplysningen startade den 1 december förra året. Under januari så ringde över 120 personer och i februari var det dubbla. Därefter har antalet samtal minskat något. Totalt är det 5 språk som sjukvårdsupplysningen behärskar, däribland arabiska och serbokratiska.

Den arabiska språkgruppen är den vanligaste, enligt landstinget, och språken har också ett eget nummer som man kan ringa. Landstinget började köpa in sjukvårdsupplysningen 2003 och den får varje månad ungefär 9000 samtal från sörmlänningar. Gunilla Karlsson Kjell är informatör på landstinget. Hon säger att det inte är aktuellt utöka tjänsten just nu. Orsaken är att det är ett försök och först ska det utvärderas.