Skånska kommuner nobbar flyktingar

SKÅNE. Bara fjorton av Skånes trettiotre kommuner har hittills avtalat med Integrationsverket om att ta emot flyktingar i år.

I och med den nya asyllagen har antalet personer som fått uppehållstillstånd i Sverige tredubblats. Regeringen föreslår i vårpropositionen att de kommuner som tar emot flyktingar får extra pengar och på Integrationsverket i Malmö hoppas man att det gör att fler skånska kommuner ska teckna avtal. Reporter:Julia Öberg.