Patienter får inte vård i tid

Uppsala läns landsting klarar inte av vårdgarantin. Vid den senaste mätningen i slutet av mars så hade nästan 300 personer stått i kö till behandling längre än de 3 månader som garantin utlovar. Det visar en rapport som förbundet Sveriges Kommuner och Landsting presenterar.

Vårdgarantin innebär bland annat att alla har rätt till behandling inom 90 dagar. Om landstinget inte klarar av det får patienterna rätt till vård på annat håll - på landstingets bekostnad. Rapporten som Sveriges kommuner och landsting nu presenterar visar att Uppsala län är bland de sämsta i landet på att hålla vårdgarantin.

I slutet av mars hade 86 patienter väntat på ortopedisk behandling i mer än 3 månader, och de som väntat på gynekologisk behandling var 146 personer. Dessa plus några andra blir totalt 272 patienter. Men enligt Kerstin Westholm så har dessa valt själva att vänta så länge:

- Vi har uppgift på att alla som velat ha en behandling inom 90 dagar har fått det, antingen i Uppsala läns landsting eller i annat landsting.

Så de här 272 det är sådana som säger att kan kan vänta?

- Ja, de kan vänta eller vill ha en speciell läkare.

Men vårdgarantin säger också att alla ska få komma på besök hos en läkare inom sju dagar. Där är Uppsala läns landsting bland de sämsta i landet - fyra från slutet. Rapporten visar att var femte patient inte träffat en läkare inom de sju dagarna.

- Uppsala har haft stora problem att hålla garantin på sju dagar. Det har blivit mycket bättre på många håll men det där prioriterar vi ju särskilt nu, säger Kerstin Westholm