Olagliga skyltar skapar problem

Reklamskyltar som ställs ut på trottoarerna utanför butikerna i Visby på sommaren skapar problem för synskadade.
Skyltarna är förbjudna, men ändå placeras de på trottoarer och mitt på affärsgatorna. Det är framför allt de så kallade vipp-skyltarna som är farliga för de synskadade, eftersom de ställs på oväntade platser och gör trottoarerna svårframkomliga. Egentligen är alla typer av reklarmskyltar som står på gatorna förbjudna. För att få ställa ut en skylt utanför sin butik måste man ha kommunens tillstånd. Men kommunen har inte givit någon butik eller restaurang något sådant tillstånd.