Maglarps nya kyrka inte helig längre

På lördagen avlystes till slut Maglarps nya kyrka. Den snart 100 år gamla kyrkan har förfallit svårt de senaste 30 åren. På lördagen höll biskop Christina Odenberg en sista gudstjänst som av säkerhetsskäl hölls utanför kyrkobyggnaden.

– Det får ju bli ett avslut, men ändå är det vemod över det, sa Evy Larsson, en av besökarna.

Biskop Christina Odenberg ackompanjerades av en envis blåst och fågelkvitter när den snart 100-åriga kyrkan stängdes för gott. De församlade, kören och ett sextiotal besökare fick hålla sig på kyrkogården. Avlysningen krävde blå bygghjälm på prästerna, för kyrkan har bedömts som så farlig att Arbetsmiljöinspektionen förbjudit att gudstjänst hålls i den fallfärdiga tegelkyrkan.

Regeringsrätten har gett rivningstillstånd. Det är första gången ett sådant tillstånd getts. Församlingen har redan sju andra kyrkor och har inte haft råd att hålla efter alla. Biskop Christina Odenberg ser förfallande kyrkor som ett stort problem framtiden. Bara i Lunds stift finns 550 kyrkor, av dem 300 medeltida. Många av dem ligger där det inte längre bor folk i närheten.

– Det här är ett stort framtida problem för kyrkan hur vi ska klara att vårda våra vackra kyrkobyggnader. De är ju på ett sätt en belastning, men i verkligheten vår stora rikedom, säger biskop Christina Odenberg.