27 svartbyggen bötfällda sedan 2001

De senaste fem åren har byggnadsnämnen bötfällt 27 svartbyggen på ön, oftast har straffavgiften inte varit mer än några tusenlappar. Och det räcker, tycker byggnadsnämndens ordförande, socialdemokraten Bo Björkman.

Sedan 2001 har kommunens stadsarkitektkontor fått in drygt 150 anmälningar om misstänkta svartbyggen.

Efter att ha kollat om det funnits fog för misstankarna, om det varit bygglovspliktigt och om det i så fall rättats till i tid, har det till slut stannat på 27 konstaterade svartbyggen som också bötfälls - alltså i snitt fem-sex om året.

Avgiften är då tre gånger det som bygglovet skulle ha kostat om allt hade gjorts enligt regelboken. Oftast har straffavgiften hamnat på mellan en tusenlapp och 5000 kronor.

I några få fall har böterna varit över tiotusen kronor. Bara i tre av fallen har byggnadsnämnden krävt en rivning. Det var en bostadsbarack, en bar och en strandbod. Annars har byggnadsnämnden alltså i efterhand låtit svartbygget stå kvar.

2001
1. Ändrat läge av bostadshus - särskild avgift 1 000 kr
2. Ändrat läge av bostadshus - byggnadsavgift 4080 kr
3. Rivning av uthus, nybyggnad av uthus - byggnadsavgift 5 984 kr
4. Scenbyggnad, toalett och förråd - byggnadsavgift 8 160 kr, särskild avgift 1 000 kr, tilläggsavgift löpande vite 100 000 kr
5. Bostadsbyggnad - byggnadsavgift 3 264 kr, riva byggnad
6. Ej följt beviljat bygglov - särskild avgift 1 000 kr

2002
7. Kiosk - byggnadsavgift 1 520 kr, särskild avgift 1 000 kr
8. Tillbyggnad av (kalkon-)fabrik byggnadsavgift 4 560 kr
9. Ändrad användning av ladugård till två stycken lägenheter - byggnadsavgift 5 320 kr
10. Ändring av bärande delar - byggnadsavgift 9 120 kr

2003
11. Gäststuga - byggnadsavgift 4 560 kr
12. Plank, förråd - byggnadsavgift 3x 2 229 kr
13. Plank - byggnadsavgift 3 040 kr
14. Barbyggnad - vite av 10 000 kr, riva byggnad
15. Transformatorstation - byggnadsavgift 1 520 kr
16. Tillbyggnad av fritidshus - byggnadsavgift 1 520 kr
17. Uppförande av flerbostadshus - byggnadsavgift 27 360 kr

2004
18. Fritidshus - byggnadsavgift 18 240 kr
19. Ändrad användning från bostad till frisersalong - byggnadsavgift 3 360 kr
20. Fritidshus - byggnadsavgift 2x10 080 kr
21. Jordvall - byggnadsavgift 4 704 kr
22. Takkupa - byggnadsavgift 4 704 kr

2005
23. Fritidslägenheter - byggnadsavgift 7 056 kr
24. Stall - byggnadsavgift 12 096 kr
25 Ändrad användning av ladugård till fritidshus - byggnadsavgift 3 360 kr

2006
26. Mur - byggnadsavgift 4 704 kr
27. Strandbod - byggnadsavgift 6 048 kr, riva byggnaden

Varje år får Gotlands stadsarkitektkontor mellan 1500 och 1800 olika bygglovsansökningar. Sedan 2001 har de fått in 157 anmälningar om misstänkta olovliga byggen. 54 av dem har varit uppe i byggnadsnämnden och där blivit antingen avskrivna eller åtgärdade.

I 27 av dessa fall har byggnadsnämnden krävt avgift och i tre fall att man skulle riva det.

Av anmälningarna är 55 fortfarande inte avslutade. 48 av anmälningarna har stadsarkitektkontoret direkt konstaterat att bygget inte var bygglovspliktigt och därför strukit anmälningen. 

Mika.Koskelainen@sr.se