Hård kritik mot lärarutbildning

Den svenska lärarutbildningen har stora brister i utbildningen av personal som ska verka vid sameskolorna och de samiska förskolorna, eller i regioner där många samer lever och verkar. Det hävdar Gunilla Johansson, lektor vid Luleå tekniska universitet.

Bristerna kan leda till en radikal förändring av lärarutbildningen. Det säger lektor Gunilla Johansson, vid Luleå tekniska universitet, som i snart tre år följt arbetet vid Sameskolorna i Jokkmokk och Gällivare.

Styrkan och förmågan att ta tillvara sin egen kultur och kompetens har inte den pedagogiska personalen fått med sig från lärarhögskolan. Det är något som Gunilla Johansson kommit fram till i sin forskning, som hon bedrivit tillsammans med Asta Balto, vid Samisk högskola i Kautokeino, i Norge.

De har i samverkan med lärare, föräldrar och elever, arbetat under temat kulturförståelse och dekolonisering. Alltså att se hur man kan arbeta för att ta tillbaka den samiska kulturen och alla traditioner, samtidigt som man sätter in det i nutid. En positiv effekt är dessutom att den pedagogiska personalen har blivit mer trygga och säkrare i sina roller.

Föreslår ny lärarutbildning

Nu kommer även studenterna vid Luleå tekniska universitet att få ta del av forsknings- och utvecklingsarbetet i Gällivare och Jokkmokk.

- Det här kommer att leda till att vi föreslår annan uppläggning på lärarutbildning, och sannolikt också samarbete med samisk högskola i Kautokeino, säger Gunilla Johansson.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
E-post: carin.sjoblom@sr.se