Kunskaper om trafficking för låga

Kunskaperna om trafficking är för låga i Västra götaland. Det visar en kartläggning som Länsstyrelsen gjort bland myndigheter, organisationer och företag i länet.

För att komma till rätta med problemet krävs bättre kunskaper om hur trafficking fungerar och framför allt en bättre samverkan mellan de som kan stöta på problemet i sin vardag.

I ett gemensamt projekt ska nu en rad myndigheter och frivilligorganisationer arbeta fram bättre rutiner för att stödja offren och fånga förövarna.