Regeringen misslyckas med jobbmål

Regeringen kommer med all sannolikhet att misslyckas med att nå sitt mål för antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program. Det har varit svårare än väntat att få ut arbetslösa i plusjobb och andra åtgärder.

Arbetslivsministerns närmaste man, statssekreterare Anders Teljebäck, ser det ändå inte som ett misslyckande.

– Det är klart att man hade önskat att vi hade kommit upp något högre, men det viktigaste är att de arbetslösa kommer in i bra program och att de får bra arbeten de som finns i plusjobb och anställningsstöd, säger han.

Kraftfullt jobbpaket
I höstas lanserade regeringen sitt stora jobbpaket med bland annat plusjobben. Tillsammans med tidigare åtgärder skulle i år 161 000 arbetslösa sysselsättas, men just nu det bara 146 000.

Eftersom man legat för lågt under våren så måste man kompensera det med att sysselsätta desto fler arbetslösa i höst. Det kan handla om 180 000 platser under höstmånaderna för att nå årsgenomsnittet som alltså ska vara 161 000.

Det verkar inte heller Ams-chefen Bo Bylund tro på.

– Det förstår alla att det är en tuff utmaning.

Varför har det då gått så trögt? Bland annat har kommuner och landsting i Ams ögon varit lite väl noggranna när de anställt plusjobbare. Det har hittills blivit drygt 8 000 plusjobb och målet är att komma upp i minst 20 000.

Få akademiker har fått jobb
Men det är ändå en enastående framgång jämfört med satsningen på att bemanningsföretag skulle ordna jobb åt arbetslösa akademiker i mindre företag. Målet var 4 000, men hittills har endast fem akademiker fått jobb.

– Det har ju inte alls kommit i gång och det har berott på att bemanningsföretagen i väldigt liten utsträckning varit intresserade. Sedan måste det också finnas arbetsgivare som är intresserade av att utnyttja möjligheten att hyra in akademiker.

Har Ams någon del i ansvaret för att det är så få akademikerplatser tillsatta?

– Vi har alltid ett ansvar för det är hos oss som åtgärderna ska vidtas. Men sedan måste ansvaret också delas av andra, säger Ams-chefen Bo Bylund.

Johan Prane
johan.prane@sr.se