Landstinget kan bryta mot skattelag

Landstinget Sörmland kan bryta mot skattelagstiftningen när man låter sin personal parkera gratis på landstingets parkeringar. Enligt skatteverket är det en skattepliktig förmån.
- Utifrån ett skattetekniskt system är det inte OK, säger personaldirektören Ingrid Morselius, som lovar att landstinget ska ändra på det.

Om man som arbetsgivare låter sina anställda ha fri parkering eller garageplats vid jobbet innebär det i många fall att de anställda har en skattepliktig förmån. Då ska arbetsgivaren betala arbetsgivareavgifter på det så kallade förmånsvärdet. Anställda ska beskattas om man utnyttjar den fria parkeringen, enligt Skatteverket.  

I vissa fall finns undantag, exempelvis för de som har tjänstebil. Men landstinget Sörmland kan bryta mot reglerna i övrigt.

Både vid Mälarsjukhuset och vid Nyköpings lasarett finns det möjlighet till fri parkering för landstingsanställda. Men landstinget redovisar inte sådana uppgifter till skatteverket och menar också att man inte har några praktiska möjligheter att göra det, bland annat eftersom det blir för byråkratiskt, enligt en tjänsteman på landstinget. Personaldirektören Ingrid Morselius säger att landsting i hela landet står inför samma problem och säger att man ska lösa frågan.

- Vi som offentligt verksamhet måste se till att vi följer de regler och förordningar som finns, säger Ingrid Morselius.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se