Hembygdsföreningarna allt starkare

Länets hembygdföreningar får en allt mer betydande roll. Ett exempel är att många föreningar blir remissinstanser när kommunerna planerar för till exempel nya byggnationer. Cristina Prytz är hembygdkonsulent i Sörmland och hon säger att det i de flesta kommuner har startats kretssamarbeten mellan de olika föreningarna vilket gjort att man blivit starkare.

Cristina Prytz på hembygdförbundet i Sörmland ser även hur allt fler hembygdsföreningar blir mer aktiva i att forma och utveckla den lokala bygden. I år fyller förbundet 75 år och utvecklingen har gått åt just det hållet, från att nästan enbart ha varit traditionsbevarare till att nu även dokumentera samtiden och att bli viktiga budbärare när kommunerna vill utveckla orten.

I Bälinge hembygdgård förbereder man för en utställning om kvinnan under förra århundradet, det är en del i den samtidsdokumentering man nu riktar in sig på säger Roland Engstrand ordförande i föreningen och han menar att tiden då hembyggdsföreningar samlar på sig gamla saker är förbi, nu är man mer aktiva i nutidsfrågor för att stödja hembyggden.

Malin Marko
malin.marko@sr.se