Förlust för Motorola

Den amerikanska mobiltelefontillverkaren Motorola redovisar en förlust på motsvarande 2,5 miljarder kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med en vinst på nästan 6 miljarder kronor under motsvarande period i fjol.
Försäljningen av mobiltelefoner sjönk under andra kvartalet med 25 procent. Trots dom dystra siffrorna för företaget menar Motorolachefen Chris Galvin att mobiltelefonin visar tecken på återhämtning och att efterfrågan bör öka under tredje kvartalet.