Gemensamma regler för färdtjänst

Hela länet har kommit överens om gemensamma regler för färdtjänst

Reglerna innebär en del förändringar, bland annat att resan kan göras när som helst på dygnet. I Umeå kommun börjar det gälla från 1 juni.

Ytterligare en förändring är att avgångstiden kan styras för att öka möjligheterna till samåkning.