Krånglig betalning för åldringar

Det är alldeles för krångligt när de gamla som bor i äldreboenden ska betala för läkarbesöken. Det tycker Britt Lindbom, sjuksköterska vid Rosengården i Jönköping, som nu föreslår att systemet ändras.
Som det fungerar nu måste fem personer ur vårdpersonalen administrera betalningen. Britt Lindboms förslag till Jönköpings kommun går istället ut på att systemet datoriseras.