Skolnycklar stulna i Jönköping

Ett stort antal huvudnycklar till skolor i Jönköpings kommun stals i slutet i juni, men det var inte förrän i förra veckan som stölden upptäcktes.
Med nycklarna kan obehöriga ta sig in i ett 30-tal skolor runt om i Jönköpings kommun. Nu håller kommunen på att byta ut låsen, och tills dess att alla lås är utbytta, kommer vaktbolag att ha extra bevakning av de aktuella skolorna.