Provfiske i 22 sjöar i länet

Nu ska det provfiskas i 22 sjöar i länet för att undersöka dels om det finns försurningsskador, dels om kalkningen av vissa sjöar har haft någon effekt.
Det är framförallt i västra delen av länet som provfisket sker och senare ska det också bli provtagning på vattnet och bottenundersökningar.