Frostviken kan få eget slakteri

Det finns planer på att starta ett slakteri i Frostviken. En grupp personer som håller får eller nötkreatur diskuterar nu med älgjaktlaget i Jormvattnet om man kan bygga om det älgslakteri som jägarna har, så att det också kan klara slakt av får och nöt.

Det skulle i så fall handla om en ganska begränsad produktion - uppåt 200 får eller lamm och ett femtiotal kor per år.

Man hoppas också kunna förädla köttet till olika charkprodukter i Frostviken.