Skolbänkstillverkare gnuggar händerna

Allt fler lågstadielärare vill ha tillbaka skolbänkarna som har ersatts av bord på många skolor.

Stig Bjelkeryd, försäljningschef för Tranås skolmöbler, bkeräftar att skolbänken är på väg tillbaka in i klassrummen.

Under 1990-talet minskade försäljningen av bänkar men nu ökar beställningarna kraftigt.

Det är rektorerna som bestämmer vilken ny utrustning en skola behöver. För en klass på 25 elever skulle det kosta 50.000 kronor att köpa in nya bänkar, och de pengarna tas från en gemensam budget för hela Umeå kommun.