Sjukvården bantas efter budgetunderskott

Nya besparingar är att vänta för landstinget i Jämtlands län. Budgeten ligger back med nästan 9 miljoner kronor efter årets fyra första månader, och helårsprognosen visar på minst 25 miljoner i underskott.

Nästa vecka ska landstingsstyrelsen om besluta vilka neddragningar som ska genomföras. Varje verksamhetschef får lägga fram egna besparingsförslag.

- Sedan får vi bedöma om konsekvenserna blir rimliga, säger landstingsrådet Robert Uitto till Radio Jämtland.

Orsaken till budgetunderskottet är bland annat ökade kostnader för läkemedel och sjukvårdsutrustning.

- De olika verksamheterna har helt enkelt gjort av med för mycket pengar, säger Robert Uitto.

Han tillägger att de enda merkostnader som accepteras utöver den lagda budgeten är priset för staffettläkarna, eftersom verksamheten är beroende av dem.