Socialtjänsten i Umeå kritisk mot nytt vårdlagsförslag

Informationsbristen mellan den slutna psykiatrivården och socialtjänsten är för stor. Det anser socialförvaltningen i Umeå i sitt förslag till yttrande över en ny lag som föreslås för övergången från exempelvis rättpsykiatrisk vård till öppenvård hos socialtjänsten i kommunerna.

Ansvaret skulle öka på socialtjänsten samtidigt som sekretessbestämmelser kan göra att man inte får full information om patienterna. Ibland kan det handla om människor som kan vara farliga, anser socialtjänsten i Umeå.

I förslaget till yttrande påpekar socialtjänsten i Umeå också att just informationsbristen och samordningen mellan öppenvård och slutenvård är så dåliga att det skulle bli svårt att genomföra förslaget.